По предварително зададен проект специални машини изрязват стиропор, а от полиуретанова пяна се извайват фигурите. За финал върху крайния продукт се нанася твърд полиуретан, който е хидроизолатор, консерватор и предава непробиваема здравина на всеки елемент.

Когато разполагаме с готов обект (телефон, бутилка, макет на Айфеловата кула, архитектурен детайл) той се сканира на 3D скенер и се създава дигитално копие, с точност до хилядни от сантиметъра. Ако не разполагаме със съществуващ модел, с помоща на софтуер за 3D проектиране го създаваме. И в двата случая получаваме цифрово изображение, което може да се обработва и адаптира.
След окончателната обработка на цифровите файлове, данните се изпращат на 3D фоум рутер, който пристъпва към обработката на  материала и след като изделието е готово се покрива със специално покритие - твърд полиуретан. Пръскането на покривния слой и оцветяването се извършва  в специално оборудвана камера под налягане.