Домакинствата са една трета от консуматорите на енергия.

Сметките на потребителите се качват и количествата отделен в атмосферата въглероден диоксид (CO2) нараства.

За целта е необходимо решение ,което да е икономично и съобразано с опазване на околната среда.Така се ражда идеята за сграда с минимални разходи за отопление.

Къща с минимални разходи на електроенергия е решението.Тя е построена със сложна конструктивна система и новаторска изолационна система, като се използва неопор, вместо познатия ни стиропор.В сградата няма радиатори и печки,а температурата е постоянна без никакво отделянето на CO2 в атмосферата.

Къщата е откритие и дело на компания BASF лидер в производството на стиропор.

Новите открития в сферата на енергийно-ефективното строителство са с цел опазване на нашата планета.

Продукти като стиропор и неопор се използват в строителството за изолиране и модернизиране на сгради, с цел пестене на енергия.

Сгради с минимален или нулев разход на енергия показват, че енергийно ефективната модернизация на сградите има голям ефект.

За намаляване разходите до тяхното пълно елеминиране се използва многоетапна конструктивна система, а за термичната излозация се използват термо панели от неопор-стиропор.

Неопорът се различава от своя предшественик стиропора по ред показатели.

Неопорът съдържа частици графит , които отразяват и възпрепятстват преминаването на топлинните лъчи.

Графитът със своите уникални качества, освен добър изолатор възпрепятства проникването на радиация в сградата.Живота на неопора е по голям от на стиропора.

С многобройните си качества той изпреварва стиропорът по редица показатели.

Прозорците в сградата са тройно остъклени с пълнеж от газ между стъклата.Загубата на енергиа също е минимална.

Отоплителна система е интегрирана в прозорците, практически незабележима. Вътрешното стъкло е изключително тънко и невидимо метално покритие, което провежда електричество и излъчва топлина.Външното стъкло р облизовано с отразяващо покритие, за да се избегне загубата на топлина.

Сградата сама се грижи и за своите нужди от топла вода и отопление - с помощта на слънчеви панели.

Фотоволтаици добиват и генерират електричество което захранва мрежата.

Вентилационната система също е едно уникално решение.

Система за възстановяване на топлината осигурява отлично качество на въздуха и употребява оптимално топлината от изходящия въздух." Над 80% от изходящия въздух се използва и в сградата има непрекъснат приток на свеж въздух.

Този уникален експеримент чертае бъдещето в строителството с ункалните си идей.