Ключов камък - Архитектурен елемент /клиновиден камък на арка/ , с функция централна подкрепа на елемент в едно цяло. Ключовият камък отбелязва връх на свод или арка, като централен градивен елемент в една обща сруктура. Без ключовият камък тази структура би се срутила.

Днес ключовият камък се изработва от стиропор има основно декоративна фукнция.

В зависимост от целта и архитектурните стилове ключовите камъни са с рзлични форми и размери. Днес те са декорация над поратали, параклиси, врати, църкви, тавани.

Ключовият камък е от търговско и политическо значение понякога се използва като лого за държава.

Фирма /FOAMFANTASY/ , изработва архитектурни елементи от стиропор. Колони от стиропор, Балюстри от стиропор, Парапети от стиропор, Корнизи от стиропор и други.

Декоративни елементи от стиропор.

Посредством / Foam Cut / технологии се рестaврират културни паметници и сгрдаи , репликират се елементи от древността носещи типичната атмосфера за дадената епоха и архитектурен стил.