Корниз- Понятието е от италианската дума  ( cornice ) , което означава ръб или гребен. Корнизът е неразделна част от италианската архитектура.

Корнизът преставлява издадени декорации върху перваз.

Корнизът първоначално е бил само функционален елемент. Неговата основна функция е била да изхвърля дъждовната вода от стените на сградата.

По късно той се превръща от в декоративен елемент. Днес корнизи могат да се видят по хоризонтални стенни, като декоративен елементи от стиропор, обрамчване на прозорци и врати от стироп, /епс/ корнизи на пиедестали, ротонди от стиропор.

Изграждането на корнизите преди е ставало ръчно. Това е класическа практика за изграждането на елементитe. Днес изработката на декоративни елементи по сградите става с помощта на Foam Cut технологията и стиропор.

Всеки класически стил в архитектурата се отличава с характерни профили. За производството на тези класически елементи днес са необходими нови технологии и строителен материал, като /епс/ стиропор.

Foam Cut технологията с материал, като стиропорът дават безгранични възможности за изработка на класически форми, но вече по леки и за много кратки срокове.