F      Foam Cut , или формиране на  стиропор е пример за това как стиропорът все по масово се навлиза в строителството. Foam Cut технологията служи за създаването на сложни форми , без специализирани шаблони и инструменти.

Тази технология служи за реставрация паметници на културата, които освен че трябва да вазстановят фасадата, материалите трябва да са автентични.

За запазването на тези исторически сгради и паметници на културата идва нова технология, която помага на старите методи , но за бърза и качествена реставрация.

Стиропорът в някои случеи играе и ролята на куфраж. Стиропорът е материал от четвърто поколение и вместо да се конкурира с другите материали те взаимно се допълват. Реставрацията на сгради е поредния пример, който доказва предимствата на новите технологии и как те помагат на старите технологии, но вече без загуба на време и средства.