Neopor- Ново поколение топлоизолационен материал, с вградени графитени молекули. Графитните частици играят важна роля за топлоизолационните свойства на материала. Благодарение на графитът, неопорът е с много добри шумо и топлоизлозационни качества. Неопорът възпрепятства навлизането на радиация в сградата. В сравнение с нормалния стиропор , неопора има много по добри изолационни качества. Неопорът намалява разходите за отопление и по този начин подпомага еколгията и семейния бюджет.

Стиропор с вградени графитни частици намира широко приложение в строителството, като изолационен материал,куфраж така и за за изработка на профили и архитектурни елементи от неопор.