1. Стиропорът създава балансирана атмосфера в жилището.

2. Стиропорът не замърсява околната среда и подпочвените води, тъй като не е водо-разтворим.

3. Стирпорът подпомага пестенето на пари, като намалява разходите за отопление,посредством изолация на сградата със стиропор.

4. Стиропорът се грижи за околната среда. Заниженото поребелие на топлинна енергия означава по-малко вредни емисии в атмосферата.

5. Стиопорът подпомага пазара на недвижими имоти. Санираната сграда автоматично вдига цената на имота.

6. Стиропорът намалява шума в сградата.

7. Стиропорът се използва от мазето до тавана в сградите, което го прави материал с широко приложение в строителството.