Foam Cut е примери за това как стиропора намира широко приложение в строителството. Сложни форми могат да бъдат изработени , без нуждата от специална екипировка или инструменти. Стиропора е строителен материал от четвърто поколение, който съживява фасади на исторически къщи и паментици на културата. Използването на бетон би отежнило фасадата ,за това стиропора замества остарелите тежки и скъпи методи за изграждане на архитектурни елементи и реставрация на сгради.