Колона от Стиропор

 

Колоната е вертикален конструктивен елемент. Колоните често се използват, за да поддържат греди или арки, върху които лежат тавани или стени. Колоната няма само носеща роля, а изпълнява и декоративна функция.  Декоративната колона се изработва от EPS /стиропор/ в всякакви форми и размери.Декоративната колона от EPS /стиропор/ е покрита с полимер-циментово покритие,което защитава елемента от неблагоприятното влянието на околната среда.

 

База от Стиропор

 

База се нарича основата, долната опорна част от колоната. Върху базата стъпва и се издига тялото на колоната, което най-горе завършва с капител. В различните времена и стилове базата има различна форма. Декоративната база се изработва от EPS /стиропор/, както колоната изпалнява декоративна функция.

 

Капител от Стиропор

 

Капителът е горната уширена част на колоната. Оформянето на капитела в античната архитектура зависи от вида на класическия архитектурен ред. Днес декоративния капител се изработва от EPS /стиропор/,и както останалите елементи има декоративна функция.