Траен

EPS (стиропор) не се влияе от влага, топлина, неговата мека повърхност предпазва от повреда от удар и мръсотия.

Изолационен

Топлоизолационните качества на EPS (стиропор) се дължат на въздушно напълнената му клетъчна структура, която поттиска преминаването на топлина или студ.

Лек

EPS (стиропор) е един от най-леките материали за опаковане на земята съставен от 98 % въздух.

Лесен за гравиране

Повърхността на EPS (стиропор) може да бъде обработена или гравирана по различен начин ,както и отпечатването на етикети.

Защита

EPS (стиропор) може да защитава човека и населението в най-критичните ситуации. Осигуряване на точност защита - независимо дали за човешка глава под най-взискателните на обстоятелства или за научна апаратура по време на транспорт.

Лесен за рециклиране

Използвани EPS (стиропор) опаковки могат да бъдат рециклирани в компактна или некомпактна форма.