Стиропорът е многофункционален материал. Той е много лек, лесен за обработка и транспорт.

Конкурентоспособен материал, стиропорът еволюира от безжизнен блок до скулптури, фигури и всевъзможни изделия от стиропор. Скулптурите от стиропор се трансформират във камък дърво, метал и други материали. Изгражденето на скулптури от стиропор по технологията Foam Cut, или с ръчно, предвещават бъдещи произведения на изкуството. От стиропор ние изработваме гербове, тотеми, обемни фигури за различни събития. Готовите скулптури от стиропор са с различни покрития- кожа, циментова замаска, латекс.За интериорна употреба скулптурите от стиропор се покриватс боя или латекс.

Стиропорът се изпозва и за имитация на всички материали. С редицата си качества  стиропорът е материал фаворит в театралните и кино декори. Изработени с високо качество стиропорът се използва в кино и театралните декори. Продукти от стиропор са много реалистични и точни копия. Сценографите предпочитат стиропорът, като материал, заради редицата му качества, като ниско тегло и високи нива на реалност на елементите.

Изработените скулптури, детайли, тетрални декори от стиропор, комбинирани с текстурирани покрития, техника на рискуване придават висока степен на реализъм на нашите продукти от стиропор.