Фирма ’’FOAMFANTASY’’ е едина от водещите в производството на продукти от стиропор в България. Основната дейност на фирма’’ FOAMFANTASY’’ е формообразуване на продукти от епс /стиропор/. Опаковките от експандиран полистирол/стиропор/ са една част от дейността на фирмата.

Стиропорът, като опаковъчен материал допринася за един безопасен транспорт. Основната цел е смекчаване на сътресения, изолиране на продуктите и оптимална защита по време на транспорт. Опаковъчните продукти от EPS /стиропор/ са с редица качества. Те са чисти, безопасни за съхранение на храна, със своите изолационни качества стиропорът поддържа постоянна температура на транспортирания продукт. ЕПС стиропор е с ниско тегло, водонеразтворим. Приложим в транспорта на хранителни продукти, фармацевтични продукти, до транспорт на всякакъв вид техника.

Нашите опаковки от пяна са с доказано качество. Ние разширяваме непрекъснато гамата от нови пяна продукти. Наше задължение е да изберем най-добър експандиран полистирол/стиропор/, който да отговаря на вашите нужди за оптимално решение и защита на продукта. Опаковките от стиропор се рециклират и не замърсяват околната среда.