Стиропорът е изобретен през 1952 г. от BASF.

Днес (EPS: разширяем полистирол) или стиропор има подобрена версия.или ново поколение стиропор. С отварянето на нови сектори в промишлеността и нови продукти на пазара, има и нови изисквания за опаковки и транспорт.

E-Por е материал, който е с нова формула и нов производствен процес.

Материалът се използва основно като транспортна опаковка. Той е много еластичен, устойчив на разтворители, и е с много добра ударо устойчивост. Благодарение на своите редица качества E-Por е фаворит сред останалите опаковъчни материали.

При транспорт на скъпи електроуреди защитата на стоката е от съществено значение. Комбинацията на картон с стиропор е много ефективна. Стиропорът е лек и поради което е отличен пълнител в картонените кутии.

Обикноеният стиропор е твърд , но крехък, ако опаковката се изпусне при разтоварване целостта на стиропора може да се разруши и това намалява неговите защитни функции.

Електронните продукти стават все по леки и чуствителни към шокове, това налага и въвеждане на нови опаковки, отговарящи на нови изисквания.

Стандартният опаковъчен материал стиропор е много по лесен за обработка и рециклиране в сравнение с новия опаковъчен материал E-por.

Производителите на E-Por го усъвършенстват непрекъснато , те съчетават устойчивостта при удар на интерполимерс и лесната обработка и рециклиране на познатия досега материал стиропор. Материалът се обработва на машини за стиропор, като се използва технология за обработка на стиропор.

Крайният продукт е гъвкав материал лесен за изработка подобно на стиропора помагащ за надежден транспорт на всякакви продукти по целия свят.

E-Por е материал с сложна формула и е от различни съставки, които си взаимодействат. E-Por е пяна с нова архитектура, гранулите на която се обработват по познатата технлогия за стиропор.

E-Por е на пазара от около година и от тогава е без конкуренция.